Byggkonsult som trivs med att arbeta själv
Thomas Stålhammar ritar och kvalitetssäkrar

Thomas Stålhammar har ett lokalt konsultföretag vars huvudsakliga sysselsättning är ritningar för villor och mindre industrier. Ägaren Thomas Stålhammar som är byggnadsingenjör i botten har varit verksam som byggnadskonsult sedan 1993.
Företaget ligger i Kungsbacka. I konsultverksamheten ingår förutom att rita och projektera också att ansvara för kvalitén i de projekt han ansvarar för.
– När man får ett uppdrag från byggherrarna är man ansvarig gentemot myndigheter för kvalitén rent administrativt, det utgör ungefär 50% av arbetet, säger Thomas Stålhammar, som totalt varit verksam i branschen i tjugofem år. Han har en fast kundkrets på ca 5-6 olika företag där han är kvalitetsansvarig.
– Det är framförallt mindre företag som behöver denna tjänst. För deras räkning tar han hand om kontakten gentemot byggherrarna. Detta gäller även privata villabyggen.
– När man ritar en villa följer man med i hela processen från ritning till sista spikslag, säger Thomas.

Kungsbacka med omnejd Verksamhetsområdet är till största delen, 85%, Kungsbacka men han tar även arbeten i Göteborg och Mölndal. För närvarande arbetar Thomas Stålhammar med ett stort projekt vid Varla som heter Jokab Safety AB. Ett annat näraliggande arbete som företaget gjort är ett stort tryckeri i Kungsbacka, G:sons Grafiska. Med sina projekt samarbetar Thomas Stålhammar med snickare eftersom han inte har några anställda i företaget. Alla ritningar görs på data – Auto CAD.

Större projekt
Thomas Stålhammar företag är kvalitetscertifierat enligt PBL. För att få denna titel måste man gå en speciell utbildning som inte fanns före 1995 (tidigare hette det byggnadsansvarig). Thomas var den första som fick denna riksbehörighet från SITAC.
– Vi erbjuder bra tjänster och ritar vad kunderna vill ha, har dessutom en mer personlig kontakt med våra anställda än vanliga arkitekter, tycker Thomas. Inför framtiden vill Thomas Stålhammar gärna inrikta sig på större projekt inom ramen för småindustrier.
– Jag vill fortsätta i den takt jag arbetar nu och trivs förträffligt med att arbeta själv.

Thomas Stålhammar AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0300-72385
Fax: 0300-31939

Adress:
Thomas Stålhammar AB
kabelgatan 5
43437 Kungsbacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN